Ældreroning

Er du over 60 år og pensioneret, har lyst til at bruge din krop, få frisk luft, og trænger du til et dejligt samvær med ligestillede, er roning i Fredensborg Roklubs ældreafdeling sikkert noget for dig.

Tilbage i 1999 indså nogle friske ’gamlinge’ i roklubben, at der er mange ældre, der efter deres pensionering har brug for - og tid til - at få gjort noget ved kondien og det sociale samvær. Og næppe nogen sport kan kombinere den fysiske træning med et godt samvær bedre end rosporten. Siden starten har ældreroningen i Fredensborg da også været en meget stor succes.

Hvis du vil vide mere om Fredensborg Roklubs ældreafdeling, så klik dig ind på de nedenstående overskrifter:

Hvad laver vi          Praktiske oplysninger          Årets Billeder

 

Arrangementskalender: Planlagte arrangementer - 2019 for ældreroerne - version 1

 

Referaterne af medlemsmøderne i ældregruppen ligger sammen med de øvrige referater på siden Referater. Bemærk at det kræver log ind at få adgang.

Retningslinjer for ældreroerne (juni 2018)
Kommissorium for ældreroerne (juni 2018)