Praktiske oplysninger

Ældreafdelingen ledes af et 'Styregruppen' bestående af 5 ældreroere, som er direkte ansvarlige over for klubbens bestyrelse.

Udvalgets arbejde foregår løbende og næsten helt uden faste møder. Er der væsentlige punkter, forelægges de for de tilstedeværende styregruppemedlemmer efter træningen om tirsdagen eller til særligt indkaldte møder. Medlemmer af udvalget vælges for en periode på 2 år ad gangen. De kan genvælges for yderligere en periode på 2 år.

Regler for optagelse hos ældreroerne

Der kan max. være 70 aktive ældreroere i afdelingen.

 1. Du skal være fyldt 60 år.
 2. Du skal være pensioneret (udenfor arbejdsmarkedet).
 3. Du skal kunne svømme 300 m.
 4. For eksisterende medlemmer i Fredensborg Roklub gælder, at de kan komme ind, når en roer i ældreafdelingen melder sig ud.
 5. Nye medlemmer til ældreafdelingen kan optages 2 gange om året: ved sæsonstart og ved sæsonslut. Roskole for nye medlemmer afholdes i ældreafdelingen.
 6. Der er oprettet en venteliste til ældreafdelingen. Ventelisten er opdelt i 3 sektioner:
  • En for ældre roere i hovedafdelingen
  • En for ægtefæller til ældreroere
  • En for "nye" roere.

Personer, der er optaget på ældreroernes venteliste, har fortrinsret i ovenstående rækkefølge.

Er du interesseret i at høre nærmere om ældreafdelingen og evt. komme på venteliste, skal du kontakte formanden for ældreroerne, Klaus Jul Friis, eller møde personligt op i roklubben, Sørupvej 6 i Fredensborg på en af vore træningsdage tirsdag eller torsdag i tidsrummet 9-12.

Styregruppe:

kjulfriisatpost [dot] tele [dot] dk (Klaus Jul Friis)  22 17 59 35 (formand)

termanatpost11 [dot] tele [dot] dk (Poul Erik Termansen)  51 31 29 65

henrichsenatmail [dot] tele [dot] dk (Lene Henrichsen)   48 48 26 85

Kurt Crohn 40 55 32 67

Bent Pedersen 40 95 46 43

Hvis du har indlæg, billeder eller forslag til ældreroernes hjemmeside, så send en mail til aeldreroerneatfredensborgroklub [dot] dk (Ældreroerne).

Diverse udvalg: UDVALG 2019